Alarmantan nivo zagađenja zraka u bh. gradovima - 2015

Glavni problem u bh. gradovima je povećana emisija zagađujućih materija. U Zenici, Kakanju i Tuzli zbog termoelektrana a u Sarajevu najviše zbog automobila. Razlog su i loši klimatski uslovi.

Thema: