Autoceste u 2013. ostvaren prihod veći od 11 miliona KM

Autocste Federacije u prvom kvartalu ove godine, bilježe prihode od putarina koji su dostigli skoro 2 miliona maraka.

Thema: