Autoput 5c

Koridor 5c je dio evropske mreže puteva koji prolazi kroz BiH u dužini od 334 kilometara. Ovo je jedan od najvećih projekta ikad planiranih u BiH. Trenutno je izgrađeno i u prometu oko 52 kilometra autoceste.

Koridor 5c uBiH ima četiri glavne dionice(“Lotovi”)

Lot 1: Svilaj narijeci Sava -Doboj Jug
Lot 2: Doboj Jug-Sarajevo Jug(Tarčin)
Lot 3: Sarajevo Jug(Tarčin) -Mostar Sjever
Lot 4: Mostar Sjever–Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Quelle Foto: Wikipedia/User:DzWiki

Thema: