Negativan prirodni priraštaj u BiH

U BiH živi svega oko 100.000 djece između tri i šest godina a BiH svake godine gubi preko 12.000 ljudi od ukupnog broja stanovnika.

Thema: