Njemačka vraća 4.000 azilanata iz BiH

Njemačka namjerava protjerati oko 94.000 azilanata među kojima je oko 4.000 građana BiH. Podnosilac zahtjeva koji je protjeran ili deportovan neće moći ponovo da uđe u Njemačku pet godina.

Thema: