Skokovi sa Starog mosta

Skokovi sa Starog mosta u Mostaru tradicionalno je takmičenje u skokovima u vodu koje se organizira svake godine a dosad je organizirano 447 puta. Po tradiciji skakači skaču sa Starog mosta u Neretvu. Skokovi se izvode u dvije kategorije: na noge i na glavu (lasta).

Thema: