U funkciji Jedinstveni Centralni registar

Građani Federacije će dokumente iz matičnih knjiga: rodne i vjenčane listove, uvjerenje o državljanstvu, smrtni list i druge dokumente, od 30. juna 2014 godine, moći dobiti u bilo kojem Matičnom uredu u Federaciji BiH.

Thema: