Uvoz vozila od Aprila sa Euro 4 standardom

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH pripremilo je odluku kojom će u BiH biti moguće, umjesto dosadašnjeg Euro 3 standarda, uvesti samo polovna vozila koja zadovoljavaju Euro 4 standard. Ova odluka stupa na snagu od 01.04.2016. godine.
U BiH je godinama važilo pravilo da se ne mogu uvesti vozila starija od sedam godina. Ta odluka je promijenjena od 01.01.2011. godine te je bilo moguće uvesti vozilo koje ispunjava Euro 3 standard. U 2015. godini u BiH je uvezeno 61.806 putničkih vozila od toga 5.510 novih vozila, 56.296 polovnih, a 32.000 uvezenih vozila ispunjava samo Euro 3 standard.

Thema: