Frankfurtski aerodrom u 2013. god.

Frankfurtski aerodrom je dostigao je broj od 58 Mil. putnika, što je za +0,9 % više u odnosu na 2012. god. „Cargo“ je sa 2,1 Mil. tona tereta u odnosu na prošlu godinu potastao za +1,3 %. Broj putnika u 2013 god. je najveći do sada na Frankfurtskom aerodromu.

Thema: