Gdje se koliko zarađuje

U EU najmanje satnice su u sledećim zemljama;

Bugarska 4,1 €
Rumunija 5,0 €
Litvanija 6,8 €
Latvija 7,1 €
Mađarska 7,5

dok su najveće satnice u sledećim zemljama;

Danska 41,3 €
Belgija 39,1 €
Švedska 37,4 €
Luxemburg 36,2 €
Francuska 35,1 €

 

Thema: