Glasanje u DKP BIH u inostranstvu

Na općim izborima u BiH 2014. godine, za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu i imaju biračko pravo, organizovat će se glasanje u slijedećim DKP predstavništvima BiH:

Naziv DKP BiH Ukupan broj birača
Ambasada u Beču 27
Ambasada u "Berlin"-u 23
Generalni konzulat BiH u "München"-u 35
Generalni konzulat BiH u "Stuttgart"-u 105
Generalni konzulat BiH u "Frankfurt"-u 24

Državljanima BiH koji su se prijavili za glasanje lično u DKP BiH u inosranstvu, a u kojima nisu ispunjeni organizaciono-tehnički uslovi za organizovanje glasanja, omogućit će se glasanje poštom, o čemu će biti obavješteni od strane Centralne izborne komisije BiH u skladu sa članom 6. stav (3) Upustva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, najkasnije 40 dana prije dana održavanja izbora - navodi se na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Thema: