Glasanje u Generalnom konzulatu u Frankfurtu

Po informacijama koje smo dobili iz Generalnog konzulata u Frankfurtu državljani BiH koji su se prijavili za glasanje lično u GK-u Frankfurt, i imaju biračko pravo, mogu to učiniti 12.10.2014. godine u vremenu od 07:00 do 19:00 h. Po navodima Centralne izborne komisije BiH, na spisku za glasanje u Frankfurtu su registrovana 24 birača.
Adresa GK-a u Frankfurtu:
Mendelssohnstrasse 69
60325 Frankfurt/Main.

Thema: