Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 2. oktobra 2016. godine. Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 19.07.2016. godine u 24:00 sata.

Radar

Na Lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine, za državljane Bosne i Hercegovine koji imaju biračko pravo, a nalaze se u SR Njemačkoj, planira se organizovati glasanje u sledećim diplomatsko-konzularnim predstaviništvima Bosne i Hercegovine:
- Ambasada BiH u Berlinu
- Generalni konzulat BiH u Frankfurtu
- Generalni konzulat BiH u Minhenu
- Generalni konzulat BiH u Štutgartu
 

Državljanima BiH koji se prijave za glasanje lično u DKP BiH, a u kojima ne budu ispunjeni uslovi za organizovanje glasanja, omogućit će se glasanje poštom.
- Vodič za prijavu birača za glasanje izvan BiH možete preuzeti ovdje.
- Obrazac prijave za glasanje izvan BiH možete preuzeti ovdje.

Tim Frankfurtska-raja.de se zahvaljuje generalnom konzulu Dževadu Šaldiću na ustupljenim informacijama.
 

Thema: