Odbijanje zahtjeva za azil po kratkom postupku

Njemačka pooštrava mjere za potencijalne azilanate – rješavanje zahtjeva po kratkom postupku u roku od sedam dana i bez socijalne naknade.

Thema: