Ciganski recept

Kako počinje svaki recept u ciganskom kuharu?
- Mazneš dva jaja, mazneš kilo brašna....

Thema: