Diplomirao političar

Diplomirao političar na privatnom fakultetu, pa se hvali ženi:
- Da sam znao da je ovako lako, završio bih i srednju školu.

 

Thema: