Izbori

Kako djetetu objasniti šta su izbori?
To je kad kokoši biraju koja će ih lisica voditi.

Thema: