Izgled

Pričaju orah, gljiva i banana:
- Orah: Ja izgledam kao mozak!
- Gljiva: Ja izgledam kao kišobran!
- Banana: Možemo li promijeniti temu?

Thema: