Kineska dijeta

Kako kinezi drže dijetu?
- Jedu jednim štapićem.
 

Thema: