Lijek za nervozu

Psihijatar mi preporučio sex kao lijek za nervozu.
Odem ja u apoteku, al apotekarka neće ni da čuje...

Thema: