Pečenje

U domu zdravlja puno ljudi čeka da uđe u ordinaciju dok doktoru ističe radno vreme. Izlazi doktor iz ordinacije i kaže da mu ističe radno vreme i da može samo još jednu osobu da primi. Ljudi odmah počnu da viču da uđu kad se odjednom čuje Ciganka otpozadi:
- Doktore, doktore, pustite mene, ja imam pečenje.
Doktor odgovori:
- Hajde ti sa pečenjem, ulazi.
Uđe Ciganka unutra i doktor sav začuđen upita:
- A jel, gde je to pečenje?
Ciganka:
- Pa doktore, peče me kad piškim!

Thema: