Učenje

Kaže tata Perici:
-Uči Perice, uči. Od učenja još niko nije umro.
-Pa tata zar baš ja moram biti prva žrtva.
 

Thema: