Zagorac prvi put vidi lift

Zagorac dođe u neboder i prvi put vidi lift. Uđe u njega neka stara baba, a malo kasnije kad se lift ponovo spustio, iz njega izađe krasna djevojka.
- Tibokca! Tu bum ja dopelal svoju staru!

Thema: