Zavisi od godišta

Razgovaraju dva pijanca:
- Čega bi se lakše odrekao – žena ili vina?
- Zavisi od godišta!

Thema: